Bojnický umelecký rínok – Hľadanie priestorových a funkčných možností územia

Štúdia bola vypracovaná ako aktivita občianskeho združenia Naše Bojnice v rámci projektu Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.