Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach dňa 30.05.2019

Záznam z mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 10.04.2019

Záznam z mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 28.03.2019


Záznam z mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 28.02.2019

Záznam z mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 31.01.2019