Participatívny rozpočet mesta

V spolupráci s progresívnymi poslancami a vedením mesta chceme občanom mesta dať možnosť rozhodovania o časti mestského rozpočtu na projekty, ktoré budú občanmi najžiadanejšie v prieskume verejnej mienky.