Bojnice v soche

Výstava moderných sôch na Hurbanovom námestí doteraz sme zorganizovali 3 ročníky výstavy, kde autormi boli: Martin Navrátil, Ondrej 4. Zimka a Marek Ryboň

Projekt OOCR financovaný s podporou mesta Bojnice.