Klub podnikateľov mesta Bojnice

(KPMB) – v Bojniciach je registrovaných cca 700 podnikateľských a právnych subjektov, v súčasnosti iniciujeme a podporujeme založenie Klubu podnikateľov mesta Bojnice pre tých, ktorí chcú aktívne prispievať k rozvoju podnikateľského prostredia v Bojniciach. Pod KPMB plánujeme nasledovné aktivity

Biznis raňajky: vzdelávacie podujatie so zameraním na vzdelávanie a informovanosť podnikateľov v oblasti miestnej politiky, rozvoja cestovného ruchu, kultúry a podnikania s dosahom na rozvoj mesta a regiónu, vytváranie nových pracovných miest

Bojnické prezenčné dni: vzdelávacie podujatie určené pre podnikateľov regiónu ako aj zástupcov a zamestnancov mestskej a regionálnej samosprávy s dosahom na rozvoj mesta a regiónu s dôrazom na transparentnosť, elektronizáciu informačných a rozhodovacích procesov, vo vzťahu k miestnej komunite.