koordinačné a informačné mítingy s poslancami a vedením mesta bojnice

Podpora rozvoja investovania do svojich činností a aktivít formou nenávratnej finančnej pomoci, ale aj inými formami financovania (napr. formou start-upov a špeciálnych foriem podnikania s napojením na verejno-súkromné zdroje)