Magické Bojnice

„Magickú atmosféru“ mesta, zámku, zoologickej záhrady a okolia si budete môcť vychutnať na približne 25 známych aj úplne neznámych zaujímavých a historicky významných zastaveniach náučných trás, ktoré budú dostupné pre peších turistov i cykloturistov. Projekt je v štádiu prípravy a rokovaní s majiteľmi pozemkov, pamiatok a so štátnymi inštitúciami.