Obnova a rekonštrukcia mestských hradieb

Mestské hradby sú jedinečnou národnou kultúrnou pamiatkou obranného systému pôvodného stredovekého mesta, pričom na Slovensku zostáva približne posledných 6 miest, kde hradby ostali zachované v ucelenejšej historickej podobe. Hradby sú dnes v značne dezolátnom, až havarijnom stave a našou snahou je v spolupráci
s majiteľom pamiatok – mestom Bojnice podniknúť čo najrýchlejšie kroky k ich rekonštrukcii, záchrane a využitia v rámci aktívneho cestovného ruchu a propagácie mesta Bojnice. Taktiež usilujeme o rekonštrukciu chátrajúcej a v súčasnosti nevyužívanej Južnej veže – historickej mestskej brány.