Severná mestská brána

V minulosti bolo mesto Bojnice chránené pevnými a vysokými mestskými hradbami a vstup do mesta bol možný len cez mestské brány. Severná mestská brána bola zbúraná v roku 1949 na podnet mestského národného výboru Bojnice.

Našim zámerom je na mieste bývalej Severnej brány vybudovať umelecko-architektonický monument – objekt, pripomínajúci moderným spôsobom bývalú bránu, ktorý zatraktívni vstup do historického jadra Bojníc. K tomuto zámeru chceme vyhlásiť národnú umelecko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie tohto zámeru. Mesto Bojnice sme vyzvali k spolupráci na tomto projekte.