Spolupráca s ostatnými spoločenskými a občianskymi organizáciami na území Bojníc

OOCR RHN – v súčasnosti spolupracujeme s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu, kde traja naši členovia sú aktívnymi členmi predstavenstva OOCR

Aktívne spolupracujeme s organizáciami:

– Kultúrne centrum Bojnice
– Červení králi, o.z.
– Galéria Velvet
– Hipterapeutické združenie Hipos Majer
– Slovenské Centrum Obstarávania, o.z.