Severná mestská brána – chceme zmeniť hlavný vstup do Bojníc