Výzva členom Klubu podnikateľov mesta Bojnice

Vážení priatelia, členovia KPMB, obraciame sa na Vás s prosbou, o poskytnutie pomoci a podpory pre naše krásne mesto Bojnice v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Mesto Bojnice má povinnosť postarať sa o hygienu a bezpečnosť všetkých svojich obyvateľov, ale najmä o našich seniorov a sociálne odkázaných. Nato sú však potrebné okrem množstva práce aj finančné prostriedky.

Klub podnikateľov mesta Bojnice a Naše Bojnice, občianske združenie chcú tiež prispieť mestu na zabezpečenie zdravotníckych a hygienických potrieb.

Týmto prosíme Vás, členov KPMB, ak môžete, prispejte akoukoľvek finančnou čiastkou na náš oficiálny zbierkový účet zriadený pre tento účel. Zoznam darcov zverejníme s poďakovaním na webovej stránke www.nasebojnice.
Vyzbieranú čiastku prevedieme na účet, ktorý nám mesto oznámi. Tiež budeme zverejňovať informácie od mesta Bojnice, na čo boli poskytnuté finančné dary použité.

Vopred Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc, ktorú poskytnete, ak máte záujem a možnosť pomôcť, pošlite prosím svoje dary do 10.4.2020

Č. účtu Dobrovoľnej zbierky je:
SK28 0900 0000 0051 3744 0181

Ako prví už na túto humanitárnu zbierku prispeli členovia Rady KPMB a Našich Bojníc.
Darcov zverejníme a budeme Vás informovať o výške zbierky a jej využití mestom Bojnice.

Ďakujeme Vám za Vašu empatiu a ochotu,

Rada Klubu podnikateľov mesta Bojnice

Na zbierku finančne prispeli:

Zlocha Miroslav: 100 €
Ziaťko Pavol : 100 €
Medera Emil : 100 €
Cipov Ján : 100 €
Vzdelávacia agentúra PLUS, s.r.o. : 50 €
Balážová Zdenka: 50 €
Babarík Ľuboš: 50 €
Pospíšil Jiří: 30 €
Malátová Andrea: 10 €
Juraj Kupčok 10 €
Naše Bojnice, o.z.: 440 €

Za získané finančné prostriedky sme po dohode s primátorom mesta zakúpili a darovali pre mesto Bojnice 300 ks kvalitných textilných opakovane prateľných rúšok, ktoré vyrobila spol. VEP, s.r.o. Bojnice. Príspevkom firmy VEP bolo poskytnutie najvyššej zľavy z ceny rúšok.

Aktivita je realizovaná s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta.